วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศล
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรรษา ก่อนปิดโครงการ
 
 
   
  

ลิ้งรูปภาพเพิ่มเติม