พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดี

ข่าวประกาศ/ คำสั่ง


24 มีนาคม 2566 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปี 2566
3 มีนาคม 2566 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ภาคนอกเวลาราชการ
3 มีนาคม 2566 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ
27 มกราคม 2566 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
12 มกราคม 2566 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2566
1 ธันวาคม 2565 ขอเชิญ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า มมร. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมมุทิตาแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่
17 พฤศจิกายน 2565 โครงการ บ.ว.ร นครปฐม เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนผสานสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ มมร เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

 ปฏิทิน/ ตารางเรียน/ ตารางสอบ


4 มีนาคม 2566 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2565 ชั้นปี 1-4 คณะ ป ส ศ
29 ตุลาคม 2565 ปฏิทินภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
29 ตุลาคม 2565 ตารางสอน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25 ตุลาคม 2565 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25 ตุลาคม 2565 ตารางสอน ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25 ตุลาคม 2565 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25 ตุลาคม 2565 ปฏิทินภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
30 กันยายน 2565 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2565 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

   ข่าวสารสิรินธรทั่วไป


17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 15-17/02/2566 
11 กุมภาพันธ์ 2566 ครบรอบ ๓๓ ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
19 มกราคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17-18 /1/2566
10 มกราคม 2566 มอบของช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 6 ม.ค. 2566
19 ธันวาคม 2565 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา ฯ
6 ธันวาคม 2565 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ Social media นวัตกรรมสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565
3 ธันวาคม 2565 โครงการ ปันธรรม ปัญญ์สุข และกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
1 ธันวาคม 2565 ขอเชิญ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า มมร. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมมุทิตาแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่
20 พฤศจิกายน 2565 โครงการ บ.ว.ร : นครปฐม มมร. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

   ข่าวปริญญาตรี


4 มีนาคม 2566 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2565 ชั้นปี 1-4 คณะ ป ส ศ
17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 15-17/02/2566 
11 กุมภาพันธ์ 2566 ครบรอบ ๓๓ ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
19 มกราคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17-18 /1/2566
10 มกราคม 2566 มอบของช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 6 ม.ค. 2566
19 ธันวาคม 2565 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา ฯ
6 ธันวาคม 2565 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ Social media นวัตกรรมสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565
3 ธันวาคม 2565 โครงการ ปันธรรม ปัญญ์สุข และกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
มีนาคม 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

อาจารย์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ

มคอ. 2

มคอ. 3

มคอ. 5

มคอ. 7

บุคลากร/เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

สารบรรณ

บริการงานบุคคล

การเงิน/บัญชี

งานพัสดุ

อาคารสถานที่

ติดตามและประสานงาน

แผนและงบประมาณ

วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะศาสนาและปรัชญา

     นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

    นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์

    นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

 นักศึกษาปริญญาโท 

ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน