ข่าวประกาศ/ คำสั่ง


18 พฤษภาคม 2565 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 5
12 พฤษภาคม 2565 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ 5
6 พฤษภาคม 2565 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา 2565
25 เมษายน 2565 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
21 เมษายน 2565 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 4
5 เมษายน 2565 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ 4
29 มีนาคม 2565 มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
24 มีนาคม 2565 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 ปฏิทิน/ ตารางเรียน/ ตารางสอบ


19 พฤษภาคม 2565 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 พฤษภาคม 2565 ตารางสอน ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 พฤษภาคม 2565 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 พฤษภาคม 2565 ปฏิทินภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
22 มีนาคม 2565 ตารางสอน/เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 การปกครอง ภาคพิเศษ
22 มีนาคม 2565 ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 การปกครอง ภาคพิเศษ
1 มีนาคม 2565 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2564 ชั้นปี 1-3 คณะ ป ส ศ
28 กุมภาพันธ์ 2565 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2564 ห้อง 3 ชั้นปี 1-2

   ข่าวสารสิรินธรทั่วไป


1 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ วัดป่าชัยรังสี
29 เมษายน 2565 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
22 มีนาคม 2565 ตารางสอน/เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 การปกครอง ภาคพิเศษ
22 มีนาคม 2565 ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 การปกครอง ภาคพิเศษ
8 มีนาคม 2565 อธิการบดี มมร เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมปรึกษาหารือ ที่ มมร สธ
26 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
12 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระบบออนไลน์
11 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ครบรอบ ๓๒ ปี
24 ธันวาคม 2564 ถวายมุทิตาจิต พระเดขพระคุณพระครูปลัดวรวัฒน์

   ข่าวปริญญาตรี


19 พฤษภาคม 2565 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 พฤษภาคม 2565 ตารางสอน ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 พฤษภาคม 2565 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 พฤษภาคม 2565 ปฏิทินภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ วัดป่าชัยรังสี
29 เมษายน 2565 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
22 มีนาคม 2565 ตารางสอน/เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 การปกครอง ภาคพิเศษ
22 มีนาคม 2565 ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 การปกครอง ภาคพิเศษ
พฤษภาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

อาจารย์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ

มคอ. 2

มคอ. 3

มคอ. 5

มคอ. 7

บุคลากร/เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

สารบรรณ

บริการงานบุคคล

การเงิน/บัญชี

งานพัสดุ

อาคารสถานที่

ติดตามและประสานงาน

แผนและงบประมาณ

วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะศาสนาและปรัชญา

     นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

    นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์

    นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

 นักศึกษาปริญญาโท 

ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน