พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดี

ข่าวประกาศ/ คำสั่ง


26 ตุลาคม 2566 ประกาศ มมร.สธ. การชำระค่าทำเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ภาคพิเศษ
26 ตุลาคม 2566 ประกาศ มมร.สธ. การชำระค่าทำเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ภาคปกติ
20 ตุลาคม 2566 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566
29 สิงหาคม 2566 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
29 สิงหาคม 2566 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

 ปฏิทิน/ ตารางเรียน/ ตารางสอบ


30 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ

   ข่าวสารสิรินธรทั่วไป


30 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
5 กันยายน 2566 โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ฯ พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการ
5 กันยายน 2566 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ฯ ก่อนปิดโครงการ
5 กันยายน 2566 โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๕ ภาคบ่าย

   ข่าวปริญญาตรี


30 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ
มีนาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

อาจารย์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ

มคอ. 2

มคอ. 3

มคอ. 5

มคอ. 7

บุคลากร/เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

สารบรรณ

บริการงานบุคคล

การเงิน/บัญชี

งานพัสดุ

อาคารสถานที่

ติดตามและประสานงาน

แผนและงบประมาณ

วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะศาสนาและปรัชญา

     นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

    นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์

    นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

 นักศึกษาปริญญาโท 

ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน