พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดี

ข่าวประกาศ/ คำสั่ง


9 พฤษภาคม 2567 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ภาคพิเศษ
24 เมษายน 2567 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญา
26 ตุลาคม 2566 ประกาศ มมร.สธ. การชำระค่าทำเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ภาคพิเศษ
26 ตุลาคม 2566 ประกาศ มมร.สธ. การชำระค่าทำเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ภาคปกติ
20 ตุลาคม 2566 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ
4 ตุลาคม 2566 ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 ปฏิทิน/ ตารางเรียน/ ตารางสอบ


8 มีนาคม 2567 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
8 มีนาคม 2567 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ
30 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   ข่าวสารสิรินธรทั่วไป


2 เมษายน 2567 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๗
8 มีนาคม 2567 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
24 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
30 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคปกติ คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   ข่าวปริญญาตรี


9 พฤษภาคม 2567 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ภาคพิเศษ
24 เมษายน 2567 ประกาศ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญา
2 เมษายน 2567 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๗
8 มีนาคม 2567 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
8 มีนาคม 2567 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ
24 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
30 ตุลาคม 2566 ตารางสอน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 ตุลาคม 2566 ปฏิทินภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
พฤษภาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

อาจารย์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ

มคอ. 2

มคอ. 3

มคอ. 5

มคอ. 7

บุคลากร/เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

สารบรรณ

บริการงานบุคคล

การเงิน/บัญชี

งานพัสดุ

อาคารสถานที่

ติดตามและประสานงาน

แผนและงบประมาณ

วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะศาสนาและปรัชญา

     นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

    นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์

    นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4

 นักศึกษาปริญญาโท 

ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน