Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยลัย วิทยเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี้พันปีหลวง และเพื่อให้บุคลากรของหาวิทยาลัยได้แสดงความจรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อให้การจัตกิกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอนิมนต์/เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ จ้าหน้าที่ พระนักศึกษา นักศึกษา ข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 11 สิ่งหาคม 2563 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

   

รวมภาพเพิ่มเติม จากเพจ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter