Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ระหว่างวันพุธที่ ๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒โครงการปฏิบัติธรรม

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย นำผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

เนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ และวันสำคัญทางพุทธศาสนานั้น ๑ ปีจะมีการปฏิบัติธรรม ๕ วันด้วยกันคือปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา ปฏิบัติธรรม วันวิสาขะบูชา ปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา ปฏิบัติธรรม วันแม่แห่งชาติ และสุดท้ายปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ นับว่าเป็นโครงการสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter