วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
– พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี เมตตาให้ศีล ๕ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
– พระครูศรีปริยัติวิธาน, ผศ.ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการวิทยาเขตสิรินธรราช
กล่าวสรุปโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
– พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการ
 

ลิ้งรูปภาพเพิ่มเติม