วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
– ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน อาคารปฏิบัติธรรม / ปฏิบัติกรรมฐาน / นั่งสมาธิ / เดินจงกรม
– บรรยายธรรมเรื่อง “ มหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติธรรม” โดย พระวิปัสสนาจารย์ พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ.ดร. วัดเสนหา จ.นครปฐม
ปฏิบัติกรรมฐาน นั่งสมาธิ/ เดินจงกรม / แผ่เมตตา
 
 
 

ลิ้งรูปภาพเพิ่มเติม