วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566
พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดพิธีและกล่าวให้โอวาสนักศึกษา
เจิมหนังสือ มอบใบแต่งตั้งประธานและกรรมการนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ในโครงการสายสัมพันธ์พี่รักน้อง รวมใจพ้องบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ณ อาคารปฏิบัติธรรมและหอฉัน เอส. บี. เฟอร์นิเจอร์

 

ลิ้งรูปภาพเพิ่มเติม