วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
มีดำริให้จัดกิจกรรม “ปันธรรม ปัญญ์สุข” สัญจร ขึ้น ณ อุโบสถ วัดป่าชัยรังสี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เวลา 18.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น
เวลา 19.00 น. แสดงธรรมเทศนา
โดย พระอาจารย์อุทัย อุทโย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
 
 

ภาพเพิ่มเติม คลิก