กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร จปร. ชั้น ๑

เวลา ๐๘.๐๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ น.พิธีเปิด กล่าวรายงานถึงจุดประสงค์ของโครงการ โดย ผศ.ดร.ภาษิต สุขวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดี มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  กล่าวสัมโมทนียกถา และเปิดโครงการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๒.๐๐ น. กิจกรรมบรรยาย เรื่องการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษในสถานศึกษาและชุมชน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร

เวลา ๑๔.๐๐ น. รวมตัวกันที่สนามเฮลล์ ฟุตซอล

พิธีเปิดโดย ผศ.ดร. ภาษิต สุขวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เคลื่อนขบวนนักกีฬาเข้าประจำสี โดยประธานสี

สีม่วง (นายมาโนช มาละการ)

สีส้ม (รศ.ดร. มานพ นักการเรียน

เวลา ๑๔.๓๐ น. เริ่มการแข่งขันกีฬาตามประเภท

-ฟุตบอลประสานสัมพันธ์ อาจารย์เจ้าหน้าที่กันนักศึกษา (อาวุโส) ครั้งละ ๑๐ นาที
เวลา ๑๕.๐๐ น. แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย

– วิ่งซุปเปอร์แมน – วิ่งกระสอบ – วิ่งเบี้ยว  – กอล์ฟคนจน – วิ่งสามขา

เวลา ๑๖.๐๐ น. แข่งขันกีฬาแชร์บอล ประเภท หญิง

เวลา ๑๗.๐๐ น. แข่งขันกีฬาแชร์บอล ประเภท ชาย

ประธานจัดการแข่งขันมอบรางวัลให้นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน

 

Copyright © 2019. All rights reserved.