มุทิตาจิต แด่ พระครูศรีปริยัติวิธาน. ดร. (แม้น คุปตรํสี)

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูศรีปริยัติวิธาน. ดร. (แม้น คุปตรํสี  ป.ธ.6)เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ทั้งยังดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) ในราชทินนามเดิม ที่ พระครูศรีปริยัติวิธาน และมีพิธีพระราชทานพัดยศและผ้าไตร.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน2562 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนหรือเรียกอีกชื่อว่าแม่น้ำนครชัยศรี หรือ วัดมงคลจินดาราม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ในการนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่19 พฤศจิกายน2562 มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย พร้อมทั้งคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  อัตราจ้าง  ตลอดจนนักศึกษา ได้แสดงความยินดีในการที่ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้

พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี มมร  วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย

Copyright © 2019. All rights reserved.