Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2565 รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565
ได้ทำการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

001-ประกาศการชำระค่าลงทะเบียนเรียน-ปี-2565-รอบ-4

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter