Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

ด้วยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ (งานกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยลัย ได้เล็งเห็นถึความสำคัญ ของโครงการสายสัมพันธ์พี่รักน้อง รวมใจพ้องบูชาครู ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตวที เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญมาแต่โบราณ ตลอดทั้งเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประมวลภาพเพิ่มเติม ที่ เพจ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตามลิ้งนี้  คลิก

อัลบั้ม 1 โครงการสายสัมพันธ์พี่รักน้อง รวมใจพ้องบูชาครู 2563

อัลบั้ม 2 โครงการสายสัมพันธ์พี่รักน้อง รวมใจพ้องบูชาครู 2563

อัลบั้ม 3 โครงการสายสัมพันธ์พี่รักน้อง รวมใจพ้องบูชาครู 2563

ภาคบ่าย กิจกรรมประกวด Freshy Boys & Freshy Girls

กิจกรรมบัณฑิตจิตอาสาร่วมกันพัฒนา วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยาลัย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter