FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ประชุมเพื่่อบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๘ ปี วันสถาปนา

เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเพื่อการบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๘ ปี วันสถาปนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก จปร. ชั้น ๑ ) วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑


การบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๘ ปี วันสถาปนา ในครั้งนี้ มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง  มีการทอดผ้าป่าการศึกษา มอบทุนแก่นักศึกษาผู้เรียนดี เพื่อช่วยนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน