FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

การบริหารท่ามกลางบุคลากร ๓ ลักษณะ..

การบริหารท่ามกลางบุคลากร 3 ลักษณะ...พระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ,
รักษาการรองอธิการบดี
มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

....หากทำอะไรทำด้วยใจ ไม่ต้องเกรงใคร ๆ จะมาว่า เพราะคนมันก็มี 3 ลักษณะต่อเหตุการณ์ ต่อปรากฏการณ์ คือไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจมันก็ว่า ก็ด่า ตำหนิ พอถูกใจมันก็ชม มันก็สรรเสริญ และบางครั้งเราจะอะไร ทำแบบไหน ทำอะไร มันก็เฉย ๆ พวกที่ไม่สนใจอะไรเสียเลย
....การบริหารนี้พวกที่สามจะแย่ที่สุด เพราะไม่สนใจอะไร ไม่รู้สึกร้อน ไม่รู้สึกหนาว พวกไร้ซึ่งความรู้สึก คือพวกทึ่ม ๆ เซ่อ ๆ ทำอะไรก็ช้า ไม่เข้าท่า ไม่ทันการณ์ คือคิดช้า ทำช้า เรียกกินข้าวเพื่อนกินเสร็จหนีแล้วมันยังไม่กิน พัฒนายากพวกนี้ ถ่วงความเจริญคนอื่น ถ่วงความเจริญสถาบัน
...พวกที่ไม่ชอบนั้นบริหารง่าย หากเขาไม่ชอบเพราะเราผลงานไม่ดี เขาหวังความเจริญขององค์กร แต่ต้องความคิด เสนอวิธีการมา จะให้ทำอะไร จะให้ทำไอย่างไร อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ พูดคุยวางแผนร่วมกัน องค์กรมีข้อจำกัดอย่างไร
...พวกที่ชอบใจ ทำอะไรไปมันบอกว่าดีไปหมด ดีทุกอย่าง พวกก็จงระวัง เพราะผิดธรรมชาติ ผิดปกติ หากองค์กรใดเงียบ ไม่มีการทักท้วง ไม่มีการติติง นั้นคือสัญญาณแห่งหายนะจะมาเยือน หากชอบใจอย่างมีเงื่อนไข มีข้อเสนอแนะ อย่างดีนั้นดี แต่อย่างนั้นยังขาด ยังบกพร่อง ต้องรีบจัดการแก้ไข
....น่าสนใจ น่านำมาคิด วิเคราะห์ คือ ทั้ง 3 กลุ่ม 3 ลักษณะ ล้วนท้าทายผู้บริหารทั้งสิ้น และในองค์กรมันมีอยู่ 3 ลักษณะนี้เท่านั้น แต่หน้าที่ของผู้บริหารต้องเป็นนักประสานงาน ประสานประโยชน์ ประสานสิบทิศ เลือกคนมาใช้เป็น เพราะนักบริหาร มิใช่ผู้ลงมือทำงานให้เสร็จด้วยตนเอง แต่เป็นผู้ทำให้งานเสร็จ โดยจะเป็นใครทำก็ได้ ทำแล้วงานเสร็จมีประสิทธิภาพ ตามที่วงการบริหารมักพูดว่า ประสานประโยชน์ เลือกคนให้เหมาะกับงาน และเลือกงานให้เหมาะกับคน
....สรุปต้องทำอย่างไรกับบุคลากร 3 ลักษณะนี้ พวกเฉย ๆ หาทางกระตุ้น กระตุกให้เคลื่อนไหว ให้ขยับ ให้ขับเคลื่อน ทางความคิดเพราะพฤติกรรม พวกที่ติงติ พวกที่ตำหนิ ต้องขอความเห็นเขา ขอข้อเสนอเขา อยากให้ทำอย่างไร อยากเป็นอย่างไร จะเป็นอย่างนั้นได้ต้องให้ทำอย่างไร มีหลักการ มีวิธีการอย่างไร และพวกที่สามคือชมชอบไปทุกเรื่อง พวกนี้ต้องตั้งคำถามว่า ที่ว่าชอบ ที่ว่าดีนั้นมันดีอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ทั้งต่อองค์กร ต่อบุคลากร ชมนั้นมีเหตุผลอย่างไร
...แต่นักบริหารบางท่านให้แนวคิด ที่น่าคิดว่า..หากอยากได้วิธีการที่ดี ที่ง่ายในการแก้ปัญหา..ให้ใช้คนขี้เกลียดที่สุดในองค์กรทำงาน เพราะคนขี้เกียจมันมักจะมีวิธีการง่าย ๆ แบบคนมักง่ายเสมอ...แต่อย่าปล่อยมันทั้งหมดนะ มิเช่นนั้นองค์กรจะพังสลาย เพราะความมักง่ายของมัน....