FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

การบริหารท่ามกลางบุคลากร ๓ ลักษณะ..

ลักษณะการบริหาร 3 ลักษณะ ...พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ,
รักษาการรองอธิการบดี
มมรวิทยาเขตผู้บาดเจ็บสิริหนังสือนธรราชวิทยาลัยในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่คุณพระราชูปถัมภ์
13 สิงหาคม 2557

.... อะไรทำด้วยใจไม่ต้องเกรงใครจะมาเพราะเป็นคนที่น่ารัก เราจะทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เลย
.... การบริหารสิ่งนี้ที่สามจะแย่ที่สุดเพราะไม่สนใจสิ่งใดที่รู้สึกไม่สบาย ทึ่ม ๆ เ ่อ ๆ ทำอะไรก็ช้าไม่ เข้าท่าไม่ทันการณ์คือคิดช้าทำช้าเรียกกินข้าวเพื่อนกินเสร็จหนีแล้วมันยังไม่กินพัฒนายากพวกนี้ถ่วงความเจริญคนอื่นถ่วงความเจริญสถาบัน
... พวกที่ไม่ชอบนั้นบริหาร แต่ฉันต้องการความคิดสร้างสรรค์ของฉัน แต่ฉันต้องการความคิดสร้างสรรค์ของฉัน รมีข้อ จำกัด อย่างไร
... เป็นที่ชื่นชอบการทำอะไรไปมันบอกว่าดีไปหมดดีทุกอย่างอย่างจงใจเชื่อโดยไม่ได้ตั้งใจ เงื่อนไขมีข้อเสนอแนะอย่างดีนั้น ดี แต่อย่างนั้นยังขาดยังบกพร่องต้องรีบจัดการแก้ไข
.... น่าสนใจน่านำมาคิดวิเคราะห์คือ ทั้ง 3 กลุ่ม 3 ลักษณะล้วนท้าทายผู้บริหารทั้งสิ้นแ ะในองค์กรมันมีอยู่ 3 ลักษณะนี้เป็นเพียงผู้กำกับการบริหารต้องเป็นนักประสานงานประสานงานคนรอบข้างเลือกคนทำงานให้เสร็จด้วยตนเอง แต่เป็นผู้ให้งานเสร็จโดยจะเป็น คนทำแบบฝึกหัดแล้วทำงานเสร็จมีประสิทธิภาพตามที่วงการจัดการพูดคุยกันว่า
.... สรุปต้องทำกับบุคลิกภาพ 3 แบบนี้ก็เฉยหาทางขยับขยายขยันขันแข็งให้คำแนะนำ ฉันต้องการจะทำอะไรฉันต้องการจะทำอะไรฉันต้องการจะทำอะไร าดีนั้นมันดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไร ทั้งต่อองค์กรต่อบุคลากรชมนั้นมีเหตุผลอย่างไร
... แต่นักบริหารบางท่านให้แนวคิดที่ น่าคิดว่า .. หากอยากได้วิธีการที่ดีที่ ง่ายในการแก้ปัญหา .. ให้ ใช้คนขี้เกียจมากที่สุดในองค์กรเพราะคนขี้เกียจมักจะมีวิธีการที่ง่ายแบบคนมักง่ายเสมอ ... แต่อย่าปล่อยมันทั้งหมดก็เหมือนกันองค์กรจะพังสลาเพราะความมักง่ายของมัน ....