02/01 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดี ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. เวลา ๑๓.๐๐ น. เนื่องจากวันดังกล่าวคณะผู้บริหารได้ติดภารกิจประชุมสภาวิชาการ จึงได้เลื่อนมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เวลา ๑๒.๔๕ น. ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระครูอาทรธรรมานุวัตร อดีตรองอธิการบดี มมร.สธ. ปาฐกถาพิเศษก่อนพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร

 

 จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.สธ. เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชารพระรัตนตรัย

ดร. วันไชย์  กิ่งแก้ว  อาจารย์ประจำ จุดธูปเทียนเครื่องบูชาเครื่องทองน้อยเบื้องพระบรมสาทิศลักษณ์

 

 จากนั้นคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษร่วมกันถวายไทยธรรมแด่พระภิกษุพิธีธรรมอัฐวรรค