09/28 2561

๒๘ กันยายน 2561 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สานสายใยสัมพันธ์ วันเกษียณ ดร. วันไชย์ กิ่งแก้ว

IMG_8959
IMG_8959
IMG_8963
IMG_8965
IMG_8968
IMG_9016
IMG_9041
IMG_9049
IMG_9053
IMG_9060