กิจกรรมอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศลฯ

มหาวิทยาลัยหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

จัดกิจกรรมอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศลฯ ตลอดเดือนตุลาคม 2563

จึงขอนิมนต์เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนักศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงดำเนินการจัดกิจกรรมจริญพระพุทธมนต์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

 

ภาพเพิ่มเติม ที่ เพจ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

Copyright © 2019. All rights reserved.