งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย   วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณตึกอาคาร จปร.

วันลอยกระทง 2562 (Loy Krathong Festival)
ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้

ทำไมถึงลอยกระทง
การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

 

เวลา 16.30 น. – ลงทะเบียนผู้เข่าร่วมงาน    ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ   ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดนางนพมาศ

เวลา 17.30 น. – ประธานถึงบริเวณพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

 

 

– ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมลอยกระทง

เวลา 18.00 น. – การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบแรก
(เดินโชว์ตัว และมอบ ดอกไม้เชียร์คะแนนขวัญใจ)    การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 2  (แสดงความสามารถพิเศษ และมอบดอกไเชียร์ คะแนนขวัญใจ)

– ประกาศผลตำแหน่งขวัญใจประชาชน    ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ และตอบคำถามจากกรรมการ  ประกาศผลการประกวด และมอบรางวัล

เวลา 19.30 น. – การประกวดนางนพมาศ รอบแรก   (เดินโชว์ตัว และมอบดอกไม้เชียร์คะแนนขวัญใจ)
– การประกวดนางนพมาศ รอบที่ ๒   (แนะนำตัว/แสดงความสามารถพิเศษ และมอบดอกไม้เชียร์ คะแนนขวัญใจ)

– ประกาศผลตำแหน่งขวัญใจประชาชน    ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ และตอบคำถามจากกรรมการ

 

– ประกาศผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

 ประมวลภาพงานลอยกระทงประจำปี 2562

Copyright © 2019. All rights reserved.